porolavi.cz

POROLAVÍ

KDO JSME

POROLAVÍ je půvabný kout Krušných hor, vymezený tokem řeky Rolavy.

Stejnojmenný spolek jsme založili proto, že chceme kultivovat zdejší krajinu, stejně jako environmentální myšlení místních obyvatel i návštěvníků. 

Ing. Radomír Böhm

předseda spolku

Vystudoval lesnictví na Mendelově univerzitě 
v Brně a má téměř čtvrtstoleté zkušenosti při práci
v regionu karlovarského kraje. Lesák tělem i duší, zastupitel
v Nových Hamrech, 
v Porolaví zná každou šišku. Má na starosti vše, co souvisí s lesy a ochranou přírody.


rada@porolavi.cz

Ing. Silvie Böhm Dubová

finanční a projektová manažerka

Na Mendelově univerzitě absolvovala obor vinařství, pak pokračovala ve studiu výroby vín
a likérů na univerzitách ve Francii. Kapitánka 
a horolezkyně.
V současné době se věnuje pedagogické činnosti. V Porolaví má na starost fundraising, projekty
a architektonické řešení budovy centra OKO.

silva@porolavi.cz

BcA. Veronika Gondová

projektová manažerka

Vystudovala divadelní produkci na DAMU, dlouhodobě se podílí na projektech napříč spektrem živé kultury. Dlouhodobě spolupracuje 
s Českým rozhlasem, festivaly Divadlo nebo Colours of Ostrava. Umí pracovat s dětmi 
i dospělými
a získat si jejich srdce. Má na starosti, projektové řízení, komunikaci a kreativu.

veronika@porolavi.cz

BcA. Lukáš Pánek


projektový manažer

Hudebník a produkční, absolvent katedry produkce na DAMU. Většinu života prožil v Krušných horách. Téměř dvacet let se podílí na tuzemských i mezinárodních kulturních projektech. Nejraději ale buskuje se svojí kapelou na Celnici Jelení. Jeho parketa je vymýšlení originálních kulturních projektů, dramaturgie 
a produkce. 

lukas@porolavi.cz


O CO SE SNAŽÍME?


· podporovat a vytvářet podmínky pro trvale udržitelný cestovní ruch
  

· zapojit širokou veřejnost do environmentálních a kulturních aktivit

· posílit emocionální pouto ke zdejší bohaté historii a kulturnímu odkazu

· zábavným způsobem vychovávat zejména mládež ke společenské odpovědnosti a lásce
k přírodě

· zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských, základních i středních školách

· pořádat inspirativní výstavy, koncerty, semináře a workshopy


JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?


Ve vzájemně prospěšné spolupráci se školami, státními institucemi, příslušnými územně správními celky, neziskovými organizacemi i zahraničními partnery. Oslovili jsme odborníky, kteří jsou spojení se zdejším krajem a rozumí environmentální problematice.Vytvořením synergického efektu v komunikaci mezi dotčenými subjekty intenzivní spoluprací s institucemi.


Na čem pracujeme? 

Aktuální strategické projekty

Revitalizace a kultivace zpřístupnění bývalého 
cínového dolu
a zajateckého tábora Sauersack

Pracujeme na platformě, která má za úkol seznámit atraktivní a přístupnou formou návštěvníky s jedinečnou hodnotou přírodního dědictví lokality dolu, jeho historií, vybudovat dostatečnou infrastrukturu, zajistit bezpečné 

a trvale udržitelné zpřístupnění objektu.

Propagační a osvětová kampaň ohleduplného pobytu v přírodě

Plánujeme oslovit známé osobnosti a vytvořit informační kampaň jak se chovat v přírodě.

OKO Jelení

Na vlastním pozemku plánujeme architektonicky hodnotnou budovu, postavenou ze dřeva 

a přírodě blízkých materiálů, aby harmonicky souzněla s okolní krajinou a přitom byla maximálně energeticky soběstačná.

Součástí stavby bude návštěvnické centrum, přednáškový a koncertní sál, venkovní učebna, parkoviště, hygienické zázemí, naučné stezky
a podobně.

Podobné edukační environmentální centrum 
v této oblasti Karlovarského kraje dosud chybí.

kontakt

Porolaví, z. s.
IČ 10746846
č.p. 422, Nové Hamry, 362 21

t_ + 420 602 157 519 
m_ info@porolaví.cz
w_ www.porolavi.cz